بدون وقفه بودن را با ما تجربه کنید

همیشه اولین ها، بهترین ها نیستند

بازدید و سرویس

بازدید و سرویس عبارتست از بازبینی کلی تجهیزات نصب شده و نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس از انجام نصب؛ به طور کلی هیچ سیستم یا مکانیزمی وجود ندارد که نیاز به سرویس نداشته باشد؛ به ویژه سیستم‌های تولید توان که پایداری آنها نقش اساسی در عملکرد کلی سیستم ایفا می‌نماید

خدمات رایگان ما

۱- بازدید،کارشناسی و مشاوره،جهت طراحی و انتخاب بهترین گزینه
۲-پس از تعمیرات،مورد ایراد شامل ۱ماه گارانتی خواهد بود.
۳-در صورت انجام تعمیرات سرویس رایگان انجام میشود.
۴-آموزش شخص مسئول جهت حفظ و نگهداری هر چه بهتر دستگاه.
۵-تلفن پاسخگوی ۷-۲۴ به مشتری اعلام خواهد شد(در واقع بدون عقد قرارداد ما را در کنار خود احساس خواهید کرد)

قراردادهای پشتیبانی

به دلیل اهمیت کارکرد مداوم تجهیزات مصرف‌کننده، واحد خدمات پس از فروش شرکت مهندسی آریا توان ایرسا با انعقاد قراردادهای سرویس و خدمات دوره‌ای، تجهیزات نصب شده مشتریان خود را در محل استقرار به صورت متناوب مورد بازدید و سرویس قرار می‌دهد.

محصولات ما

درخواست خدمات آنلاین

مشتریان ما